Home

CORONAVIRUS

Nederlandse Bisschoppen: geen publieke liturgische vieringen

Zie de link hierboven.

Lees hieronder door op de link te klikken het schrijven van pastor A. Dekker:

Corona virus maart 2020 door pastor André Dekker

En hieronder kunt u het bericht van de parochieraad lezen door op de link te klikken:

Parochieraad bericht maart 2020

Met betrekking tot de Goede Week en Pasen kunt u hieronder het schrijven lezen van pastor André Dekker:

Schrijven pastor A. Dekker mbt Goede Week en Pasen 2020

En hieronder het schrijven van pastor André Dekker van april 2020:

Schrijven van pastor André Dekker week 16 2020

En verder nog het schrijven wat ook in de Binding en de Andijker komt te staan:

Stukje voor op de website van de parochie april 2020

En het stukje voor de regio van 29 april 2020:

Regio 29 april 2020

Het schrijven m.b.t. de regio van 6 mei 2020:

Regio 060520

En het schrijven van 13 mei 2020:

regio 130520

En het stukje m.b.t. het Pinksterweekeinde:

regio 270520

En jawel, eindelijk weer een Kontakt blad:

Kontakt 2020-3 zomer

Paaswens

Beste Parochianen,

Zalig Pasen aan jullie allemaal vanuit Langedijk!! Onze Heer Jezus Christus is waarlijk verrezen en heeft elke vorm van dood gebroken en overwonnen!! Niet eens het Coronavirus durft Hem aan!! Hij is Verrezen en Hij kreeg de heerschappij over alle krachten van de wereld. Dit betekent ook dat de dagen van het Coronavirus zijn geteld en na deze beproeving zullen wij sterker dan ooit uit onze graven verrijzen.

Ik hoop dat velen van jullie de vieringen van het Bisdom of van andere Kerken via live-stream hebben kunnen volgen. Ik was bijzonder aangesproken door de woorden van Mgr. Hendriks tijdens de chrismamis: “Één ding zouden wij allemaal uit de Coronacrisis mogen leren, voor zover wij ons dat nog niet realiseren, alles kan anders lopen dan wij zouden denken, wij hebben ons leven niet in de hand, en het kan bedreigend overkomen, maar wat zou het mooi zijn als veel mensen het zou brengen tot overgave, vertrouwen, tot geloof in de kracht van de Heilige Geest. De rijke, individueel, ingestelde, zelf zijn lot in handen nemend, alles zelf bepalend mens, die is een sprookje, een wensdroom, bijgeloof, die bestaat niet echt.”

Dit is niet als kritiek bedoeld voor een bepaalde iemand, maar voor de hele samenleving, voor ons allemaal en ik als eerste. Wat is het moeilijk als de eigen plannen veranderen!! Wat zijn we als mensheid kwetsbaar en wat is onze toekomst onzeker!

Tegenover deze broose realiteit, liggen er voor de hand twee keuzes: de eerste, heel begrijpelijk, is rebeleren, in opstand komen, niet aanvaarden de huidige gang van zaken en God de Almachtig de schuld van dit alles geven. Dit is de eerste impuls van velen van ons, het is normaal. De tweede is in een moment van stilte, van reflexie, van gebed deze realiteit in handen nemen, het aanvaarden zoals het is en zoals Mgr. Hendriks zei, zich in de handen van God de Vader over te geven, als een kind die de hand van z´n Vader vol vertrouwen vasthoud en weet dat hij veilig is, dat alles op een of andere manier goed komt. Wij blijven natuurlijk zonder te begrijpen, zonder te weten hoelang of hoe erg het zal zijn, maar wij verliezen het geloof, het vertrouwen niet, want Christus is Verrezen en heeft macht over alles. God heeft Zijn Zoon niet in de steek gelaten, niet aan de dodenrijk overgeleverd, maar Hij heeft Hem doen opstaan omdat Hij Zijn leven in de handen van Zijn Vader bevolen had. Jezus vertrouwde op Zijn Vader.

Laten wij ons niet aan de eerste impuls van wanhoop, angst, ongeduld en opstand overgeven. Bidden wij tot God dat Hij ons in deze periode het geloof schenkt, dat Hij in ons leven en voor onze behoeften mag voorzien. Laten wij vertrouwen in de kracht van de Verrezen Jezus die Heer is en leven geeft, EEUWIG LEVEN!!

Christus overwint altijd omdat Hij ons allen tot het uiterste toe heeft bemind, tot de dood aan het kruis toe! De Heilige Paus Johannes Paulus II zei een keer in Chili, mijn land, schreeuwend: DE LIEFDE IS STERKER!! Wie zou ons van de liefde van God kunnen scheiden?!

Deze periode is zeer waardevol voor ons geloof. God helpt ons om te beseffen hoe mooi, hoe waardevol, hoe belangrijk ons geloof is. Bidden wij zoals de apostelen: Heer, geef ons meer geloof!

Ik wens jullie allen en Zalig Pasen toe en dat de Vreugde van de Verrezen Heer jullie harten mag vervullen.

In Christus verbonden,

Juan Andrés

Diaken

 

Welkom op de website van de parochie Maria Middelares van alle Genaden te Andijk.

Algemeen

Parochiegegevens

De parochie Andijk is in 1948 opgericht onder de naam “Maria Middelares van alle Genaden”. De huidige kerk is in 1973 gebouwd en in december van dat jaar door bisschop Mgr. Th. Zwartkruis geconsacreerd. Adres: Bangert 6 , 1619 GJ  Andijk (naast “Sarto”). Postadres: Secretariaat, Dijkweg 412, 1619 JP  Andijk. Tel.: 0228-591408.

De parochie Andijk maakt deel uit van het dekenaat Alkmaar en werkt in het Samenwerkingsverband parochies regio Wervershoof die bestaat uit de parochies van Andijk, Wervershoof, Onderdijk, Medemblik en Zwaagdijk-Oost. Er bestaat tussen deze parochies een goed onderling contact en een groeiende uitwisseling en samenwerking.

Pastores

De eerstverantwoordelijke van de parochie Andijk is pastor A. Dekker.

Tel.: 06-28449410    email: pastorandredekker@ziggo.nl

Vieringen

In het weekend is er één viering. Algemeen geldt: In het vierde weekend van de maand is de viering steeds op zaterdagavond om 19.00 uur. In de overige weekenden van de maand steeds op zondagmorgen om 10.00 uur.

Eens in de maand is er een ontmoetingsochtend in de kerk. Dit vindt plaats op de derde dinsdag van de maand. Zie voor de datum de Andijker en de Binding. Van harte welkom!

Bezoek thuis van pastor of parochiaan

Als u graag, om welke reden dan ook, bezoek aan huis wenst van de pastor dan is dat altijd mogelijk. Het kan zijn dat u van anderen weet of vermoedt dat deze wens of behoefte bij hen leeft. U kunt hierover altijd contact opnemen met de pastor. Laten we elkaar hierbij helpen. U kunt ook contact opnemen met iemand van de bezoekgroep:

Parochieblad Kontakt

Hieronder treft u de inhoud aan van het parochieblad Kontakt (de meest recente).

Als u op de onderstaande link klikt moet het document openen.

 Kontakt 2018-1 Vasten

Kontakt 2018-2 Pasen 

Kontakt 2018-3 zomer

Kontakt 2018-4 september

                          

 

Kontakt half februari tot half april 2019-1 vasten

Kontakt 2019-2 pasen

Kontakt 2019-3 Pinksteren

Kontakt 2019-4 september

Kontakt 2019-5 allerzielen

Kontakt voorkant kerst 2019

Kontakt 2019-6 kerst

Kontakt achterkant kerst 2019

Kontakt 2020-1 vasten