Agenda


zo. 26 juni 1e Communieviering in Andijk

do. 30 juni Jaarvergadering HWK


do. 14 juli afscheidsreceptie Sjaak Dudink
in de Bangertschool, aanmelden
via: directie.bangert@skowf.nl
of 592361


di. 16 aug. kopij inleveren voor
september en oktober


za. 10 sept. Monumentendag
Kunst- en tuinroute