Agenda

Zie hieronder de link m.b.t. het artikel van Diaken Juan Andrés Correa del Rio i.v.m. zijn priesterwijding:

 

Artikel m.b.t. priesterwijding diaken Juan Andrés Correa

 

zo. 13 sept. Fiets-sponsortocht Ger. Kerk
t.b.v. Hart voor Moldavië

di. 13 okt. inleveren kopij voor november
t/m half december