Coronavirus

Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam, zie: Bisdom Haarlem-Amsterdam – Home

is informatie te vinden m.b.t. de meest recente berichten voor wat betreft het corona-virus.