Info

Algemeen

Parochiegegevens

De parochie Andijk is in 1948 opgericht onder de naam “Maria Middelares van alle Genaden”.

De huidige kerk is in 1973 gebouwd en in december van dat jaar door bisschop Mgr. Th. Zwartkruis geconsacreerd.

Adres: Bangert 6, 1619 GJ Andijk (naast “Sarto”).

Postadres: Secretariaat, Dijkweg 412, 1619 JP Andijk. Tel.: 0228-591408.

De parochie Andijk maakt deel uit van het dekenaat Alkmaar en werkt in dezelfde regio als die van Wervershoof, Onderdijk, Medemblik en Zwaagdijk-Oost.

Er bestaat tussen deze parochies een goed onderling contact en een groeiende uitwisseling en samenwerking.

 

Pastores

De eerstverantwoordelijke is pastor A. Dekker
tel.: 06-28449410  email: pastorandredekker@ziggo.nl

Vieringen

Er is één weekendviering op zondagmorgen om 10:00 uur. Het vierde weekend van de maand is er echter alleen op zaterdagavond om 19:00 uur een viering.

Eens per maand is er op dinsdagochtend om 10:00 uur een ontmoetingsochtend. Zie voor de data het parochieblad Kontakt en de Andijker en de Binding.

Van harte welkom!

 

Bezoek thuis van pastor of parochiaan

Als u graag, om welke reden dan ook, bezoek aan huis wenst van de pastor dan is dat altijd mogelijk. Het kan zijn dat u van anderen weet of vermoedt, dat deze wens of deze behoefte bij hen leeft. U kunt hierover altijd contact opnemen met de pastor. Laten we elkaar hierbij helpen. Ook kunt u contact opnemen met iemand van de bezoekersgroep:

Omzien naar elkaar

contactpersonen:

De heer P. Ligthart, tel.: 0228-592519  email: p_ligthart@quicknet.nl

Mevrouw L. Visser-Bom, tel.: 0228-593604

 

Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese kerken

CRISIS? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Bel of mail ons: tel.: 0229-271684 / email: hwk.hulpverlening@live.nl

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

 

Zorg voor welzijn van jong tot oud

Stichting de Wering. Website: www.stichtingdewering.nl

 

Actie Kerkbalans

Deze wordt elk jaar in januari gehouden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze parochiekerk financieel te steunen. Actie Kerkbalans is een onmisbare bron van inkomsten voor onze eigen kerk. Daarom elk jaar van harte aanbevolen.

De IBANnummers van de kerk zijn:

NL64RABO0368944514 ten name van: RK parochie, Andijk.

 

Parochiële Charitas Instelling (P.C.I.)

De PCI, opgericht vanuit het vroegere armenbestuur, geeft kortdurende financiële ondersteuning bij acute problemen van parochianen en neemt zo mogelijk deel aan regionale projecten.

Secretaresse: Mevrouw L. Dekker-Bes, Dijkweg 232,  1619 JC  Andijk, tel.: 0228-592677

Penningmeester: De heer J. Kuin, Dijkweg 412,  1619 JP  Andijk, tel.: 0228-591408

IBANnummer: NL64RABO0368944514 ten name van R.K. parochie, Andijk, onder vermelding van: PCI Andijk

 

Parochie-administratie

De parochie is bij het R.K. Bureau voor ledenadministratie aangesloten. Als u verhuist wordt dit door dit bureau aan de parochieadministratie doorgegeven. Maar er zijn meer gegevens van belang voor een goede ledenadministratie, zoals geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en echtscheiding. Dus als er iets van het voorgaande bij u verandert, geef dit dan door aan:

Mevrouw A. Kuin-Commandeur, Notaris Steenpoortestraat 26,  1619 CV  Andijk, email: adm.parochieandijk@gmail.com

Ook de pastor ontvangt graag een kaart bij geboorte, huwelijk of overlijden.

 

Kostersgroep

Koster zijn:

De heer B. Kuin, Notaris Steenpoortestraat 26,  1619 CV  Andijk

De heer S. Tensen, Olympus 123,  1693 DS  Wervershoof

Mevrouw T. Smit, Kleingouw 219,  1619 CJ  Andijk

Mevrouw M. Kuin-Koomen, Meander 15, 1619 XP  Andijk

 

Dopen

Op afspraak en in overleg met pastor A. Dekker, tel.: 06-28449410.
Graag deze afspraak enkele weken van tevoren met de pastor maken.
Het wordt ten zeerste gewaardeerd om naar de pastor een geboortekaartje te sturen.

 

Communie thuis

Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er een afspraak gemaakt worden met mevrouw L. Dekker-Bes, tel.: 0228-592677. Ook is het mogelijk dat een huisgenoot de Communie, vanuit de viering in de kerk, mee naar huis neemt. Voor een communiedoosje kan men contact opnemen met pastor A. Dekker, tel.: 06-28449410.

 

Kerkelijk huwelijk

Het is verstandig om tijdig de huwelijksdatum af te spreken en vast te leggen. Graag uiterlijk drie maanden voor het huwelijk een afspraak met de pastor maken. Dit geldt ook voor jubileumvieringen.

 

Begrafenisvereniging “St. Barbara”

Algehele verzorging bij overlijden:

Mevrouw E. Zuijderwijk of mevrouw L. Witjes, tel.: 06-50963029 (beiden) of 0228-581647  email: info@barbara-wervershoof.nl  Website: www.barbara-wervershoof.nl

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: De heer J. Oudeman, Zwaagdijk 110,  1683 NL  Zwaagdijk-Oost, tel.: 0228-582468

Secretaresse: Mevrouw B. Burgman-Broersen, Simon Koopmanstraat 184,  1693 BL  Wervershoof, tel.: 0228-585684

Penningmeester: Mevrouw G. Schuitemaker-Beerepoot, Dr. d’Arnaudstraat 2,  1619 CX  Andijk, tel.: 0228-592451

 

GEGEVENS OVER KERK, LITURGIE, DIACONIE

Kontakt

Kontakt is het mededelingenblad van de parochie. Kontakt verschijnt 7 x per jaar en wordt thuis bezorgd.

Redaktie: Mevrouw G. Tensen-Beemsterboer, Kleingouw 195,  1619 CJ  Andijk, tel.: 0228-592046

Mevrouw T. Nieuweboer-Kuip, Kleingouw 199,  1619 CJ  Andijk, tel.: 0228-593122

Mevrouw L. Dekker-Bes, Dijkweg 232,  1619 JC  Andijk, tel.: 0228-5926

Lay-out:    Mevrouw L. Dekker-Bes, Dijkweg 232,  1619 JC  Andijk, tel.: 0228-592677

Stencilwerk: De heer J. Bakker, Burg. Doumastraat 33,  1619 CM  Andijk, tel.: 0228-592133

De heer T. Tensen, Kees Veerstraat 6,  1619 CS  Andijk, tel.: 0228-592872

Verspreiding: De heer Bert Kuin, Not. Steenpoortestraat 26 en de Kontaktgezinnen.

Inleveradres voor kopij: Mevrouw G. Tensen-Beemsterboer, Kleingouw 195,  1619 CJ  Andijk, tel.: 0228-592046

email: andijkkontakt@gmail.com

 

De Andijker en de Binding

De Andijker is een nieuws- en advertentieblad voor heel Andijk. Het verschijnt wekelijks met onder andere verkorte parochieberichten. Voor uitgebreide berichtgeving: zie de Binding. Deze verschijnt alleen in Andijk-West tot de Middenweg.

 

Bisdomblad “Samen Kerk”

Verschijnt 10 x per jaar. Dit blad kan worden meegenomen vanuit de kerk. In dit blad is een aanbod van nieuws en informatie te vinden vanuit ons Bisdom Haarlem-Amsterdam.

 

Wijkcontactpersonen

Onze parochie is verdeeld in dertig wijken. Iedere wijk heeft een contactpersoon. Die brengt het parochieblad rond. Bij geboorte, jubilea of andere bijzondere gebeurtenissen wordt hier, indien dit bekend is, namens de parochie door de contactpersoon aandacht aan besteed. De contactpersonen vormen een belangrijke schakel in het doorgeven van het wel en wee in de parochie. In de parochieraad is mevrouw T. Nieuweboer-Kuip het aanspreekpunt voor de wijkcontactpersonen; tel.: 0228-593122.

 

Vieringen onder leiding van een parochiaan

Contactadres: Mevrouw A. Karsten, Notaris Steenpoortestraat 13,  1619 CV  Andijk, tel.: 0228-592312

 

Avondwakegroep

Contactadres: De heer P. Ligthart, Kerkepad 22,  1619 AE  Andijk, tel.: 0228-592519

 

Lectoren

Contactadres: Mevrouw C. Schuitemaker-Schutte, Dijkweg 327,  1619 JJ  Andijk, tel.: 0228-591911

 

Bloemschikken

Contactadres: Mevrouw K. Stavenuiter-Meester, Gedeputeerde Laanweg 7, 1619PB Andijk, tel.: 0228-591901

 

Kerkwerken

Contactadres: Mevrouw T. Nieuweboer-Kuip, Kleingouw 199,  1619 CJ  Andijk, tel.: 0228-593122

 

Koffiedrinken

Contactadres: Mevrouw A. Kuin-Ursem, Burg. Doumastraat 29,  1619 CM  Andijk, tel.: 0228-592521

 

Raad van Kerken

Voorzitter: ?, Dorpsstraat 71,  1693 AC  Wervershoof, tel.: 0228-581268

Secretaresse: vacature

De Raad van Kerken bestaat uit afgevaardigden van de Gereformeerde Kerk en de R.K. Kerk, uit de regio Andijk, Onderdijk, Wervershoof en Zwaagdijk-Oost.

De Raad van Kerken verzorgt interkerkelijke diensten, zoals een Kerstzangdienst, een dienst in de Bidweek voor de Eenheid (in januari) en de herdenkingsdienst op 4 mei. Zij verzorgt tevens bijeenkomsten met een spreker of rond een thema.

 

SCHOOLGEGEVENS

Basisschool

Het adres van de R.K. Basisschool “De Bangert” is: Hooijschuurstraat 2,  1619 CT  Andijk, tel.: 0228-592361

De Bangertschool maakt deel uit van S.K.O. “De Dijken”.

Tel.: 0228-597906

Website: www.bangert-andijk.nl

 

VERENIGINGEN EN ACTIVITEITEN

Bestuur Stichting St. Joseph (Sarto)

Voorzitter: De heer P. Ligthart, Kerkepad 22,  1619 AE  Andijk, tel.: 0228-592519

Secretaresse: Mevrouw G. Tensen-Beemsterboer, Kleingouw 195,  1619 CJ  Andijk, tel.: 0228-592046

Penningmeester: De heer J. Rinkel, Molenwei 29,  1616 SK  Hoogkarspel, tel.: 0228-563940

 

Buurthuis “Sarto”, Bangert 4

Beheerder: De heer C. Bot, tel.: 0228-591613    b.g.g.: 06-10350746

 

K.V.G. (Kies Voor Gezelligheid)

Voorzitter: Mevrouw L. Steltenpool-Haakman, Bangert 37,  1619 GJ  Andijk, tel.: 0228-593054

Secretaresse: Mevrouw M. Aker-Snip, Kleingouw 116,  1619 CJ  Andijk, tel.: 0228-592149

Penningmeester: Mevrouw W. Brasser-Laan, Kleingouw 214,  1619 CJ  Andijk, tel.: 0228-591335

 

K.B.O. (Katholieke Bond voor Ouderen)

Voorzitter: De heer G. Schuitemaker, Kleingouw 212,  1619 CJ  Andijk, tel.: 0228-59226

Penningmeester: De heer J. Commandeur, Notaris Steenpoortestraat 2,  1619 CV  Andijk, tel.: 0228-592601

 

Parochieveiling “Sarto”

Voorzitter: De heer J. Kuin, Dijkweg 412,  1619 JP  Andijk, tel.: 0228-591408

Secretaresse: Mevrouw D. Ruiter, Dorpsstraat 17,  1693 AB  Wervershoof, tel.: 0228-597304

Penningmeester: Mevrouw L. Dekker-Bes, Dijkweg 232, 1619 JC  Andijk, tel.: 0228-592677

 

Ziekentriduüm Wognum

Contactpersoon: Mevrouw T. Smit-de Hoon, Kleingouw 219,  1619 CJ  Andijk, tel.: 0228-593379

 

Zonnebloem

Voorzitter: De heer K. Groot, Hoekweg 29,  1619 EB  Andijk, tel.: 0228-592719

Secretaresse: Mevrouw E. Oudeman-van der Gulik, Notaris Steenpoortestraat 31,  1619 CV  Andijk, tel.: 0228-592885

Penningmeester: Mevrouw M. Zwager, Dorpsweg 129-A-33, 1697 KJ  Schellinkhout, tel.: 06-24572757

 

Stichting De Wering

Maatschappelijk werk

Tel.: 088-0075100

Website: www.stichtingdewering.nl

 

Stichting Thuiszorg West-Friesland

Adres: Nieuwe Steen 36, 1625 HV  Hoorn, tel.: 0229-206706

Voor nieuwe aanvragen thuiszorg e.d. kunt u bellen naar het CIZ, tel.: 0229-206706  Website: www.omring.nl

 

Informatiegids parochie Andijk

Als u de gegevens die in het informatieboekje staan vermeld wilt nalezen dan kan dat door op de onderstaande link te klikken:

2020-10 informatiegids parochie Andijk