Liturgisch Rooster

Zaterdag 2 november: Allerzielen 19.00 uur:

Voorgangers van Avondwakegroep  met Vriendenkring.

Overledenen die sinds Allerzielen verleden jaar van ons zijn heengegaan, worden herdacht.

 

Zondag 3 november:  Viering VERVALT

 

Zondag 10 november: 10.00 uur:

Eucharistieviering  met Gemengd Koor

Pastor J. van Dril

Koffiedrinken!

 

Zondag 17 november: 10.00 uur:

Woord-Communieviering  met Vriendenkring

Voorgangers van groep Andijk

De wereldwinkel is in de kerk aanwezig!

 

Dinsdag 19 november: 10.00 uur:

Ontmoetingsochtend in de dagkerk

 

Zaterdag 23 november: Christus Koning 19.00 uur:

Eucharistieviering  met Vriendenkring

Pastor J. van Dril

 

Zondag 1 december: 1e zondag van de Advent 10.00 uur:

Woord-Communieviering  met Gemengd Koor

Pastor A. Dekker

Koffiedrinken!

 

Zondag 8 december: 2e zondag van de Advent

Boeteviering 10.00 uur: Eucharistieviering  met Vriendenkring

Pastor G. Koning

 

Zondag 15 december: 3e zondag van de Advent 10.00 uur:

Woord-Communieviering  met Gemengd Koor

Voorgangers van groep Andijk

 

Dinsdag 17 december: 10.00 uur:

Ontmoetingsochtend in de dagkerk

 

Zondag 22 december: 4e zondag van de Advent

Viering VERVALT

 

Dinsdag 24 december: Kerstavond 19.00 uur: Gezinsviering

21.30 uur: Kerstnachtdienst