Liturgisch Rooster

Zaterdag 23 januari: Kerkbalans
19.00 uur: Eucharistieviering met
ondersteuning van de Vriendenkring
Pastor J. van Dril

Zondag 31 januari:
10.00 uur: Woord- en Communieviering
met ondersteuning van het
Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk

Zondag 7 februari:
10.00 uur: Woord- en Communieviering
met ondersteuning van het
Gemengd Koor
Pastor A. Dekker

…en dan het stuk van het rooster dat we nu zo
overduidelijk missen! De feestelijke vieringen in
onze parochiekerk tijdens de Kerstdagen. Het
overdenken van het afgelopen jaar in de Oudejaarsviering, de nieuwjaarsreceptie. Er zijn beslissingen die niet simpel te nemen zijn, maar de
knoop is door de parochieraad doorgehakt en er
is besloten dat tot en met het weekend van 17 januari er geen vieringen in onze parochie zullen
zijn, behalve dan natuurlijk bij het afscheid nemen van dierbaren. Ook zal de actie kerkbalans een week uitgesteld worden.